DT. EMRE TEKTAŞ

. 1982 yılında Malatya’da doğmuştur,
. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur,
. Çalışma hayatına 2006 yılında Malatya’ da muayenesi açarak başlamıştır,
. 2007 yılında Zimmer Implantoloji ve Edad (Estetik diş hekimliği akademisi derneği) kurslarını tamamlamıştır,
. 2008 yılında Avrupa’da diş hekimliğini incelemek üzere Leonardo da Vinci projesi kapsamında İspanya da bulunmuştur,
. 2009 yılında Antalya Serik devlet hastanesinde çalışmaya başlamıştır ,
. 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ nde Biohorizons implantoloji eğitimine katılmıştır,
. 2015 yılından itibaren Uğurel Ağız ve Diş Polikliniğinde çalışmaya başlamıştır,
. DT. Emre Tektaş Polikliniğimizin ortaklarındadır.

DT. MEHMET ALTINSOY

. 1982 yılında Kırşehir’de doğmuştur,
. 2005 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur,
. 2005 – 2010 yılları arasında Ankara’da özel bir poliklinikte çalışmıştır,
. 2010 – 2016 yılları arasında Istanbul ve Kayseri’de kamu görevlerinde bulunmuştur,
. 2016 yılından itibaren Uğurel Ağız ve Dil Sağlığı Polikliniğinde çalışmaya başlamıştır,
. DT. Mehmet Altınsoy , polikliniğimizin ortaklarındandır.

DT. BARIŞ KAYNAR

. 1986 yılında Karabük’te doğmuştur,
. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur,
. 2010 – 2012 yılları arasında, modern tedavi yöntemleri, estetik uygulamaları ve kanal tedavisi alanlarında mesleki gelişim amaçlı çeşitli sempozyumlara katılmıştır.
. 2012 yılından itibaren Uğurel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde çalışmaktadır.
. DT. Barış Kaynar Polikliniğimizin ortaklarındandır.

DT. ALİ SERKAN KUTLU

. 1980 yılında Adıyaman’da doğmuştur,
. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur,
. 2005 – 2006 yılları arasında, Van askeri hastanesinde görev yapmıştır,
. 2006 – 2009 yılları arasında Gaziantep de kendi muayenesini açmış ve yarı zamanlı devlet memuru olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Tıp Merkezinde çalışmıştır,
. 2009 – 2013 yılları arasında , 2009 yılında tam gün yasasının çıkmasından sonra sadece devlet memuru olarak 2013 yılı Aralık ayına kadar görev yapmıştır
. 2014 yılından itibaren Uğurel Ağız ve Diş Polikliniğinde çalışmaya başlamıştır,
. Dt. Ali Serkan Kutlu, implant üsü protezler ve restoratif diş hekimliği üzerine yoğunlaşmıştır,
. DT. Ali Serkan Kutlu Polikliniğimizin ortaklarındadır.

DT. MERAL KALYONCU EREM

. 1996 yılında Trabzon’da doğmuştur,
. 2020 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur,
. 2020 – 2022 yılları arasında Bursa özel MESAM Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde çalışmıştır,
. 2022 yılı mayıs ayından itibaren Uğurel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde çalışmaktadır.

DR. FARUK ÖĞÜTLÜ / CERRAHİ

. 1986 yılında doğmuştur,
. 2011 yılında, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur,
. 2011 – 2017 yılları arasında, Gazi Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır,
. 2017 yılından itibaren, Uğurel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde çalışmaktadır.
Doktora Tezi: Modern Kök Ucu Cerrahisi’ konulu doktora tezini 2016 yılında tamamlamıştır.
. Yurtiçi ve yurtdışındaki çok sayıda bilimsel kongrede sözlü ve yazılı sunumlar yapmıştır.
. İlgi alanları ileri implant cerrahisi, implant öncesi ve sonrası yumuşak doku uygulamaları, kemik greftleri ve otojen kemik greftleme teknikleri, kök ucu cerrahisi, eklem rahatsızlıklarıdır.
. Yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel kongrelerde yayınları ve sunumları bulunmaktadır.
. Bir çok bilimsel kuruluşa üyeliği bulunmaktadır.

DR. TUĞÇE PAKSOY / PERİODONTOLOJİ

. 1986 yılında Aydın’da doğmuştur,
. 2010 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur,
. 2013 – 2017 yılları arasında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Aynı dönemde, Periodontoloji Anabilim dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır. Uzmanlık tezi 2017 yılında kabul edilmiştir.

. 2017 – 2021 yılları arasında, Istanbul Beykent Üniversitesin’de , Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmıştır,
. 2021 – …Istanbul Atlas Üniversitesinde , Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır,
. 2022 Mayıs ayından itibaren Uğurel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde çalışmaktadır.
. Yüksek Lisans Tezi: Endodontide Lipopolisakkaritlerin Rolü. İzmir Ege Üniversitesi, 2010,
. Uzmanlık Tezi: Deneysel Periodontitis Oluşturulan Sıçanlarda Enerji İçeceğinin Kemik Dokusu Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2017

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikleri:
Türk Periodontoloji Derneği, 2013
Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği, 2018
İstanbul Diş Hekimleri Odası, 2019
OSSEDER-Osseointegrasyon Derneği, 2019

. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri bulunmaktadır,
. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve basılan bildirileri bulunmaktadır,
. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Istanbul Beykent Üniversitesi ve İstanbul Atlas Üniversitelerinde idari görevlerde bulunmuştur.

UZM. DT. TUĞÇE ELGÜN / PEDODONTİ

. 1992 yılında Aydın’da doğmuştur,
. 2016 yılında, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur,
. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim dalında uzmanlık eğitimine başladı,
Uzmanlık Tezi: ‘5-9 Yaş Arası Çocuklarda Süt Azı Dişlerde Konvansiyonel Yöntem ile Kemomekanik Çürük Temizleme Yönteminin Çocukların Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması’ adlı tezini yazarak ‘Pedodonti Uzmanı’ ünvanını almıştır,
.Özel ilgi alanı : Minimal invaziv diş hekimliği , dental yaralanmalar ve davranış yönlendirme teknikleri alanlarında yenilikleri takip etmektedir.
. 2020 – 2021 yılları arasında Dentgroup Maltepe’de çalışmıştır,
. 2022 Mayıs ayından itibaren Uğurel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde çalışmaktadır.

DR. HÜSEYİN KARA / ORTODONTİ

. 1989 yılında Bulgaristan’da doğmuştur,
. 2014 yılında, Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur,
. 2021 yılı aralık ayında , Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Ortodonti alanında uzmanlığını almıştır,
. 2015 – 2017 yılları arasında Lüleburgaz ADSM’de çalışmıştır,
. 2022 yılı mayıs ayından itibaren Uğurel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde çalışmaktadır.

Uzmanlık Tezi:
Hibrit hyrax apareyi ile yapılan hızlı üst çene genişletmesinin kranio-fasiyal yapılara etkilerinin
konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (kıbt) görüntüleri ile üç boyutlu incelenmesi.
. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildirileri Bulunmaktadır,
. Ulusal ve Uluslararası kongrelere ve sempozyumlara katılmıştır,

Bilimsel Kuruluşlara üyelikler:
Türk Ortodonti Derneği

İREM ÖZÇELİK / ENDODONTİ

. 1995 yılında Hatay’da doğmuştur,
. 2019 yılında, İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur,
. 2020 yılından itibaren, İstanbul Okan Üniversitesinde Endodonti alanında doktorasını yapmaktadır,
. 2020 Mayıs ayından itibaren Uğurel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde çalışmaktadır.

. Yüksek Lisans Tezi, Rehber Yol Hazırlanmasının Kök Kanallarının Şekillendirilmesi Üzerine Etkisi. İstanbul Okan Üniversitesi- 2019.
. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
“Türk Toplumunda Kök Kanalı Tedavisi Sıklığının Retrospektif Olarak İncelenmesi.” Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi/ 2-3 Ekim 2021/ Konya / TÜRKİYE

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikleri:
Türk Endodonti Derneği, Üye, 2020-
İstanbul Diş Hekimleri Odası, Üye, 2020-